Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
"Мрамор из Ториньи"
"МРАМОР ИЗ ТОРИНЬИ"

Текст приводится по изданию: "Античный мир и археология", выпуск 5. Саратов, 1983 г.


I. Лицевая сторона.

T(ito) Sennio Sollemni Sollem-
nini fil(io): II vir(o) sine sorte quater, aug(uri),
[o]mnib(us) honoribus mun… … VII
4
us in
[s]ua c[i]vitate eodem tem[po]re sacerdo[s]
R[om]ae [et Augusti ad aram omn]e genus spec-
taculorum e[didit]; [fu]erunt gladia[to]-
8
r[um c]ertam(ina) n(umero) XXXII, ex quibus per qua[d]-
riduum n(umero) V[III] s[ine] missione edideru[nt].
[Bal]neum, quod [pop]ularibus coloniae s[uae] pr-
[ofuturum] / S[ollemninus…] ribus
12
funda[me]ntis inst[itutis reli]querat
consumm[av]it [item legavit…] fructum unde
in perpetuum instauraretur. Is Sollemnis
amicus Tib(erii) Claud(ii) Paulini legati Aug(usti)
pro pr(aetore) pro-
16
vinc(iae) Lugd(unensis) et cliens fuit, cui postea
[l]eg(ato) Aug(usti) p(ro) p(raetore) in Brit(ania)
legionem sext[am]
adsedit, [q]uique e[i] salarium militiae
in auro aliaque munera longe pluris missi[t].
20
Fuit cliens probatissimus Aedini Juliani
leg(ati) Aug(usti) prov(inciae) Lugd(unensis), qui
postea praefectus praet(orio) fuit, sicut epistula,
quae ad latus scripta es(t), declaratur. Adsedit
etiam in provincia Numid(ia),
24
Lambense, M(arco) Valerio Floro trib(uno)
mil(itum) leg(ionis) III Aug(ustae)
iudici areae ferrar(iarum)
tres prov(inciae) Gall(iae)
28
primo umquam in sua civitate posuerunt.
Locum ordo civitatis Viducass(ium) Liber(ae) dedit.
P(osita) XVII K(alendas) Ian(uarias) Pio et Proculo
co(n)s(ulibus).

Перевод:

Титу Сеннию Соллемнису, сыну Соллемнина: дуумвиру без жребия четырежды, авгуру всеми почестями … VII … в его общине. Будучи в то же самое время жрецом Ромы и Августа при алтаре, он дал все разновидности зрелищ. Состоялись тридцать два гладиаторских боя, из которых за четырехдневный промежуток времени пали, беспощадно сражаясь, по восемь в день. Бани, строительство которых для пользы жителей своей колонии Соллемнин …, заложив фундамент, бросил, завершил, а также завещал средства, на которые они должны были всегда реставрироваться. Этот Соллемнис был другом и клиентом Тиберия Клавдия Паулина, легата Августа, пропретора Лионской провинции. Позднее, когда Паулин стал легатом Августа — пропретором в Британии, Соллемнис находился при нем в шестом легионе. Паулин послал ему жалование, выплаченное золотом, за его военную службу и другие подарки еще большей ценности. Он был превосходнейшим клиентом Эдиния Юлиана, легата Августа Лионской провинции, который позднее стал префектом претория, как об этом говорится в письме, которое написано на боковой стороне. Он находился также в провинции Нумидии, в Ламбезе, при Марке Валерии Флоре, военном трибуне третьего Августова легиона. Заведующему кассой железных рудников три провинции Галлии первому в его собственной общине воздвигли (памятник). Место предоставило сословие декурионов свободной общины видукассов. (Статуя) поставлена в семнадцатый день перед январскими календами при консулах Пие и Прокуле.II. Правая сторона.

Exemplum epistulae Aedin[i]
Juliani, praefecti praet(orio)
ad Badium Comnianum pr(o)-
4
cur(atorem) et vice praesidis agen[t(em)].
Aedinius Julianus Badio
Comniano sal(utem). In provincia
Lugduness(i) quinquefascal(is)
8
cum agerem, plerosq(ue) bonos
viros perspexi, inter quos
Sollemnem istum oriundum
ex civitate Viduc(assium) sacerdote(m),
12
quem propter secta[e] gravitat[em]
et honestos mores amare coep(i).
His accedit, quod, cum Cl(audio) Paulin(o),
decessori meo in concilio
16
Galliaru(m) instinctu quorund[am]
qui ab eo propter merita sua laes[i]
videbantur, quasi ex consensu provinc(iarum)
accusationem instituere temtar[ent]),
Sollemnis iste meus proposito eor[um]
restitit, provocatione scilicet inter ce[ter(os)]
legatum eum creasset nihil de ac-
24
tione mandassent, immo contra laud[as]-
[se]nt, qua ratione effectum est, ut [omnes]
[a]b accusatione desisterent: que[m]
magis magisque amare et compro[bare]
28
coepi… Is certus honoris mei er[ga se]
ad videndum me in urbem tibi [com]-
mendarem. Recte itaque feceris, [si]
de[si]d[e]rio illius adnueris. Et r[eliqua].

Перевод:

Копия письма Эдиния Юлиана, префекта претория, Бадию Комниану, прокуратору и исполняющему обязанности наместника.

Эдиний Юлиан шлет привет Бадию Комниану. Когда я управлял Лугдунской провинцией в качестве магистрата с пятью фасциями, я узнал много хороших людей и среди них этого Соллемниса, уроженца общины видукассов, верховного жреца. Я полюбил его за серьезность характера и честный нрав. К этому добавилось еще одно обстоятельство. Против Клавдия Паулина, моего предшественника в собрании Галлии, по подстрекательству некоторых, которым казалось, что их интересы были ущемлены Паулином, делегаты собрания попытались начать обвинительный процесс как будто с согласия провинций. Этот мой Соллемнис воспротивился их замыслу, заявив, что, когда сограждане избрали его в числе других делегатом на собрание, то они ничего не поручали ему относительно обвинительного иска, но напротив в высшей степени хвалили наместника. В результате этого случилось, что все отказались от обвинения. Вот почему я начал все более и более любить и уважать его. Он, уверенный в моем уважении к немy, прибыл в Рим, чтобы повидаться со мной и в момент отъезда он попросил, чтобы я рекомендовал его тебе. Итак, ты поступишь справедливо, если будешь благосклонен к его желаниям. И прочее.


III. Левая сторона.

[E]xemplum epistulae Cl(audii)
[Pa]ulini leg(ati) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae)
[B]ritanniae ad Sennium Sollem-
4
nem a Tampio.
Licet plura merenti tibi h[aec]
a me pauca tamen quonia[m]
honoris causa offeruntu[r]
8
velim accipias libente[r]:
chlamidem Canusinam,
dalmaticam Laodiciam, fibulam
auream cum gemmis, rachanas
12
duas, tossiam Brit(annicam), pellem vit[uli]
marini. Semestris autem epistulam,
ubi propediem vacare coeperi[t],
mittam, cuius militiae salarium
16
[i]d est (sestertium) XXV n(ummum) in auro suscipe,
[d]is faventibus et maiestate sanct(a)
Imp(eratoris) deinceps pro meritis
adfectionis magis digna
20
consecuturus. Concordit(er).

Перевод:

Копия письма Клавдия Паулина, легата Августа, пропретора провинции Британии, к Сеннию Соллемнису. Из Тампия.

Хотя ты заслуживаешь большого, я хотел бы, чтобы ты благосклонно принял от меня эти немногие подарки, поскольку они предлагаются по случаю дарования почетной должности: канузийскую хламиду, лаодикийский далматик, золотую фибулу с драгоценными камнями, два плаща, шкуру тюленя. Письмо же с назначением на должность семестриального трибуна я тебе пошлю, как только появится вакантное место. Пока получи жалование, причитающееся за эту службу — то есть 25 тыс. сестерциев золотом. Благодаря милости богов и святого величия императора позднее ты получишь награды, более достойные твоей привязанности.