24.06.2009 .
University of Nottingham
.


2007. , , , - (Venta Icenorum) -- (Caistor St Edmund) .

,   .

. , - , , , , , .

,     . , , -, , , .

(Will Bowden), . (David Bescoby) (Neil Chroston) , , , .

. , . . 4 1929 .

, , IX. .. , , .

, .

, , .

  , .   .

, , 60/61. .. , , , .

, , , .

: , , ?

, , V. .., , . , - . .

, .