, . .
2- . V . . . .

, . . .

2- . V . . .

.

:
1963 . , : . . . , 1963. . 51.
: Tholos