Статуя Цицерона
Мрамор. I в. до н. э. Оксфорд, Музей Ашмола.

Статуя Цицерона.

Мрамор. I в. до н. э.

Оксфорд, Музей Ашмола.

Источники:
© 2003 г. Фото, текст: P. Matyszak. CHRONICLE OF THE ROMAN REPUBLIC, P. 212. Thames & Hudson Ltd, London.
Ключевые слова: мрамор портрет статуя Цицерона Марк Туллий Цицерон тога тогата тогатус свиток