English

АНТИЧНОЕ ИСКУССТВО

Архитектура | Римские провинции | Сицилия | Селинунт
1. АРХИТЕКТУРА. Греция.
Колоннада храма Геры в Селинунте.
VI в. до н. э.
Селинунт.