English
| |
1. . .
- . .
. 430- . . .
.
2. . .
.
.
, .
3. . .
. .
. 430- . . .
, .
4. , . .
.
( , VII, 2, 16).
. 9044.
, .
5. . .
.
.
. 60- . V . . .
, .
6. . .
.
.
. 60- . V . . .
, .
7. , . .
.
.
6079 .
, .
8. . .
.
.
II .
. 290.
, , , , 53.