Neptune on the waters
Losenko Anton (1737—1773).
Early 1760s.

Neptune on the waters.

Losenko Anton (1737—1773).
Early 1760s.
Credits:
© 2004. Photo, text: Popova N.N. MIFOLOGICHESKII SLOVAR’. Lyubov’ bogov i smertnyh. SPb, “Avrora”, 2004, s. 240.
© 2004 — Popova N.N: tekst i sostavlenie.
© 2004 — E.P. Gavrilov: oformlenie i tekst.
© 2004 — Izdatel’stvo “Avrora”, Sankt-Peterburg.
Keywords: neptune on the waters losenko anton poseidon tritons marine trident chariot gale sea storm waves hippocamp hippocampus hippocamps hippocampi hippocampuses horses horse
History of Ancient Rome