Satyr and asleep nymph
Jacopo Amigoni (1682—1752).
Oil on canvas. 1730s. 100 × 125 cm.
Saint Petersburg, The State Hermitage MuseumInv. No. ГЭ 10369.

Satyr and asleep nymph.

Jacopo Amigoni (1682—1752).
Oil on canvas. 1730s. 100 × 125 cm.
Inv. No. ГЭ 10369.

Saint Petersburg, The State Hermitage Museum

Origin:
Receipt: 1979, gift to the State Hermitage.
Credits:
© Photo, text: Antichnoe nasledie v iskusstve Zapadnoi Evropy. Katalog vystavki. s. 67—68 cat. No. 58.
© 2004 — Gosudarstvennyi Ermitazh, Sankt-Peterburg.
© 2004 — AO “Slaviya”, Sankt-Peterburg.
© 2004 — OOO “Kompaniya “Bazovyi element”, Moskva.
Keywords: μοντέρνα ζωγραφική modern painting pittura moderna malerei peinture moderne oil on canvas by jacopo amigoni satyr and asleep nymph satyrs nymph nymphs inv no гэ 10369
History of Ancient Rome