Satyr and asleep nymph. Fragment
Jacopo Amigoni (16821752).
Oil on canvas. 1730s. 100 × 125 cm.
Inv. No. 10369.
Saint Petersburg, The State Hermitage Museum

Satyr and asleep nymph. Fragment

Jacopo Amigoni (16821752).
Oil on canvas. 1730s. 100 × 125 cm.
Inv. No. 10369.

Saint Petersburg, The State Hermitage Museum

Origin:
Receipt: 1979, gift to the State Hermitage Museum.
Credits:
Photo, text: Antichnoe nasledie v iskusstve Zapadnoi Evropy. Katalog vystavki. s. 6768 cat. No. 58.
2004 Gosudarstvennyi Ermitazh, Sankt-Peterburg.
2004 AO Slaviya, Sankt-Peterburg.
2004 OOO Kompaniya Bazovyi element, Moskva.
Keywords: Oil on canvas by Jacopo Amigoni Satyr and asleep nymph satyrs nymph nymphs Inv No 10369
History of Ancient Rome