Edge of a spear from Mycenae.

Bronze.
Credits:
Image, text: Tzibulski S. Voennoe delo u drevnih grekov. Ch. I. Vooruzhenie i sostav grecheskogo vojska. Varshava, Izdanie Avtora, 1889, ris. 4 na vkladke.
THE GALLERY OF ANCIENT ART
Keywords: edge of a spear from Mycenae bronze arm weapon arms weaponry weapons cold arms
HISTORY OF ANCIENT ROME