Harness of horses in a chariot
Homeric times.

Harness of horses in a chariot.

Homeric times.
Credits:
Image, text: Tzibulski S. Voennoe delo u drevnih grekov. Ch. I. Vooruzhenie i sostav grecheskogo vojska. Varshava, Izdanie Avtora, 1889, ris. 8 na vkladke.
Keywords: harness of horses in a chariot pole beam yoke omphalos