Arrowhead with three notches.

Credits:
Image, text: Tzibulski S. Voennoe delo u drevnih grekov. Ch. I. Vooruzhenie i sostav grecheskogo vojska. Varshava, Izdanie Avtora, 1889, ris. 10 na vkladke.
THE GALLERY OF ANCIENT ART
Keywords: metallic arrowhead with three notches arrow metal tip point
HISTORY OF ANCIENT ROME