Temple of Zeus
Olympia

Temple of Zeus.

Olympia

Credits:
Image, text: Giro P. Chastnaja i obwestvennaja zhizní grekov. Petrograd. Izdanie t-va O. N. Popovoj, 1915, s. 313.
Keywords: Olympia the sanctuary Temple of Zeus
History of Ancient Rome