Gate in the city of Volterra
3rd century BCE.

Gate in the city of Volterra.

3rd century BCE.
Credits:
© Photo, text: G. I. Sokolov. Iskusstvo etruskov. M., Izd-vo “Iskusstvo”, 1990, s. 265, il. 152.
Keywords: αρχιτεκτονική architectura architecture architettura architektur ετρουρία ετρουσκική etruria etruscan etrusco etruskisch etruskische etruskischer etruskischen étrusque gate in the city of volterra arch stone masonry