Head of the emperor Nero
1st century. Florence, Gallery of Uffizi

Head of the emperor Nero.

1st century.

Florence, Gallery of Uffizi

Credits:
Photo, text: J. M. Roberts. ILLYUSTRIROVANNAYA ISTORIYA MIRA V 10 TOMAH. TOM 3. RIM I KLASSICHESKII ZAPAD. M.: BMM AO, 1999. S. 91.
Photo: Scala / Galleria degli Uffizi, Florence.
Keywords: head of the roman emperor Nero
History of Ancient Rome