(. , ). Anekdota , . 18 . , , , , ( ). apomnemoneumata apophthegmata. , , , , , , . , (, ). 4 . . . .

. . . , , 1989.
. :  •  • ,  • ,  •