(. archeion  ),   ;   , , . , . , , . . . 4 . . . ( ) , , , . , . . . .

. . . , , 1989.
. :
(. )

, .

. :  • AGER DESERTUS •  •  •