(. archeion  ),   ;   , , . , . , , . . . 4 . . . ( ) , , , . , . . . .

. :
(. )
. . . , , 1989.
. :  • AGER DESERTUS •  •  •