, Boihaemum, Boiohaemum ( ); 8 . .. . , (. baivarii, baiuvarii  ) .

. . . , , 1989.
. : ,  • ,  • ,  • ,  •