Географический словарь

ACHE­RU­SIA PA­LUS (боло­то Ахе­ру­сия), Лаго ди Фуса­ро (La­go di Fu­sa­ro) (15 C 3). — Неболь­шое озе­ро в Ита­лии (рег. I, Кам­па­ния) неда­ле­ко от побе­ре­жья, к югу от Кум. — Ly­cophr. 695; Verg. Æn. VI, 107; Str. I, 26; V, 243 sq.; Se­nec. Ep. 55; Pl. III, 61; Vib. Seq.

См. по теме: МАРЕОТИС • LEMAN (N) US LACUS • КОПАИДА •
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО РИМА