; Libanios, 314393 . . ., . , . , (329334 .) , , . 336 . , , (340 .). (344348 .). . ( ). 354 . , 40 . , (or. l, Bios e peri tes heautu tyches), 374390 . , 355, 357365 387393 . , . , , . . , . , , . : 64 , .   . 1218, 24, 37 , (or. 18, Epitaphios epi Iuliano; 365 .). 1923 387 .; 30  (Pros Theodosion ton basilea hyper hieron; 384 388 .) ; 59 II , 60 (.) (362 .), 61  358 ., 11  . , , . 51 , , (Apologia Sokratus, dekl. 1), (Kategoria Sokratus, 393/2 . . .) , (Progymnastata), , , , , ( ) (Hypotheseis ton logon Demosthenus). , . (1544 ), . , . , . (Epistolemaioi charakteres). , , , , . , . , ( ). . . . . .

. :
( )
. . .: , 1999.
. :  •  •  • ,  •