. .

Αἰγάλεως, Αἰγάλεων ὄρος,

1) , , . , ; . Hdt. 8, 90. Thuc. 2, 19;

2) Αἰγαλέον, , , . . Strab. 8, 359.

. . , 1885, . 24.
. : , ,  • ,  •  •  •