. 2- . 1 . . . , (35004000), (Chalkenteros)  , . . . , , - . . ; .

. :
( )
. . . , , 1989.
. :  •  •  •  •