. .

Arnus, Arno, , . Strab. 5, 222. Liv. 22, 2. Tac. ann. 1, 79.

. . , 1885, . 159.
. : ,  • ,  • ,  •  •