(. carpe diem, . . , ), 1, 11 .

. . . , , 1989.
. :  •  • ,  • ,  •