. .

Βάπτια, . Κότυς, Κοτυττώ.

. . , 1885, . 203.
. :  • ,  •  •  •