; Synesios, , . 370  . 415 . . ., . . , . . , , . 399 402 . . . , 410 ., , . 410 . , , 156 . (Peri basileias). , , , . , (Aigyptioi logoi e peri pronoias) , , , , . , (Dion e peri tes kat auton dialogoges) , . (Peri enypnion), , , . .   (Falakras enkomion). 10 . . . , . XIV . , .

. . .: , 1999.
. :  •  •  • ,  •