; Sofron, , , . 470  . 400 . . ., . . . 174 , . . , , . : (Akestriai), , , (Tai gynaikes hai tan theon phanti ekselan)  , , , (Tai thamenai Isthmia);   (Haieus ton agroiotan), (Thynnotheras). , , . .

. . .: , 1999.
. :  •  •  • ,  •