(. . )  , . , , ( ) . (. hypomnemata), , . , , , ,   . ( ) , , , , . , , , , , , , , , , : , , , , , . , .

. . .: , 1999.
. :  •  • ,  • ,  •