; Theodoretos, 386 ( 393)  . 466 . . ., . . 416 . , 423 . . . 430 . , , 431 . . , , , . 449 ., . 451 . . 553 . II . V . . . , , 40 . , , , (Peri tes tu Kyriu enanthroposeos). . . : . , , , .   14 . , , . . , (Hellenikon therapeutike e pathematon euangelikes aletheias eks hellenikes filosofias epignosis) 12 . (Peri pronoias logoi deka). . . (Philotheos Historia) 28 . 449451 ., (Ekklesiastike Historia) 5 . 323428 ., ; . (Hairetikes kakomythias epitome) 5 . ( , ) . . 232 ( XIV . 500). 431437 447451 . . .

. . .: , 1999.
. :  •  •  • ,  •