. .

Κλάδοι ἱκετήριοι, στέμματα, θαλλοί φυλλάδες ἱκετ, infulæ vittæ, , ; . Infula.

. . , 1885, . 292.
. : ,  •  • ,  • VERNA •