. .

́

Condrūsi, , , , - , , , , , . Condroz Huy Lüttich. Caes. b. g. 2, 4. 4, 6. 6, 32.

. . , 1885, . 319.
. : ,  •  •  • ,  •