. .

Κόττος, . Ἐκατόγχειρες.

. . , 1885, . 351.
. : ,  • ,  •  • ,  •