. .

Κόττος, . Ἐκατόγχειρες.

. . , 1885, . 351.

, .

. :  • ,  • ,  • ,  •