. .

Διάκτορος, . Ἑρμῆς, 2.

. . , 1885, . 392.
. : ,  •  • ,  • ,  •