. .

Ἔκκλητος πόλις, , ; δίκαι ἀπὸ συμβόλων. , , ., , . , , , , , , . , , , (ἐκκαλεῖν) , , . , , ἔκκλητος πόλις,   δίκη ἔκκλητος. .

, , , , , δίκαι ἀπὸ συμβόλων, , , , , , , , , . , , (δικαστήριον) , , , . , - .

, ἔκκλητος πόλις , .

. . , 1885, . 451.
. :  •  • ,  •  •