. .

,

Ἐλαφηβολιών, . Annus I, 9.

. . , 1885, . 460.
. :  • ,  •  •