. .

ἜΜΜΗΝΟΙ ΔΙΚΑΙ

Ἔμμηνοι δίκαι , . δίκαι ἐμπορικαί, ἐρανικαί, μεταλλικαί, προικός . Demosth. Apatur. 23. Halonn. 12.

. . , 1885, . 467468.
. :  • ΕΡΗΜΟΣ ΔΙΚΗ •  • ,  •