. .

,

Ἐπιβώμιος, . Eleusinia, 6.

. . , 1885, . 479.
. :  •  •  •  •