. .

ΕΡΗΜΟΣ ΔΙΚΗ

Ἔρημος δίκη, . Δίκη Iudicium, 14.

. . , 1885, . 494.
. :  • ,  •  • ,  •