RE 160

(I ) ( 210 146. ..)

:? , 196. ..
: 146. ..
: , 142 141. .. ( )
. :. . .


:

(II) () ( 182 140. ..) [ 142 141. ..]
    (III) ( 145 100. ..) [ 102. ..]
       (IV) (107 60. ..) [ 62. ..]
          (V) (75 30 . ..)
          (V) (74 . .. 22 . ..)
    (III) ( 150 120. ..)
       (IV) ( 120 76. ..) [ 91. ..]
          (V) ( 90 50. ..) [ 53. ..]
             (VI) ( 64 12. ..) [ 25. ..]
                (VII) ( 40 15 . ..)
                   (VIII) ( 15 . .. 36 . ..) [ 19 .]
                      (IX) (1454 .) [ 46 .]
                         (X) ( 40 65.)
                      (IX) ( 20 64.) [ 53.]
                      (IX) ( 23 65 .)
                      (IX) ( 25 79 .)
                      (IX) ( 26 49 .) [ 48 .]
             (VI) ( 57 21. ..) [ 24. ..]
                (VII) ( 33 5 . ..)
                   (VIII) ( 8 . .. 26 . ..) [- 26 .]
             (VI) ( 50 18 . ..)
                (VII) ( 27 . .. 38 . ..) [ 20 . .. 38 . ..]
                (VII) (24 . .. 22 . ..) [ 10 .]
                   (VIII) ( 6 . .. 42 . ..) [ 28 .]
                      (IX) (? ) ( 21 54 .) [- 54 .]
                (VII) ( 22 . .. 20 . ..)
                   (VIII) ( 30 63.) [? 63.]
                      (IX) ( 55 75.) [ 75.]
                (VII) ( 19 . .. 38 . ..) [- 15 .]
                   (VIII) ( 9 58.)
                   (VIII) ( 17 36 .)
          (V) (88 45. ..)