( 53 32 . ..)

. , 45 . .. . , 31 . .. (McCabe, Samos 363). , (Hor. Epist. I 3, 9).

: 
(? ), 45 . ..
: 
, 31 . ..
: 
?
: 
McCabe, Samos 363
. : 
20052019 . . .