( 100 81. ..) RE 414

, 8784. .. , , . , 81 . . (Oros. V 24, 16).

: 
, 8784. ..
: 
?
: 
: 
Oros. V 24, 16
. : 
. . .
. . .
20052019 . . .