TABULA BANASITANA


(Comptes Rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres = CRAI 1971);
Inscriptions antiquies du Maroc II: Inscriptions latines, Paris 1982 Nr. 94 S. 76-91.)


    EXEMPLVMEPISTVLAEIMPERATORVMNOSTRORVMANtoni

    NIETVERIAVGVSTORVMADCOIIEDIVMMAXIMVM

LIIBELLVMIVLIANIZEGRENSISLITTERISTVISIVNCTVMLEGIMVSET

    QVAMQVAMCIVITASROMANANONNISIMAXIMISMERITISPRO

    VOCATAINGENTIAPRINCIPALIGENTILIBVSISTISDARISOLITASIT

    TAMENCVMEVMADFIRMESETDEPRIMORIBVSESSEPOPVLARIVM {POPVLARIV_M}

    SVORVMETNOSTRISREBVSPROMTOOBSEQVIOFIDISSIMVMNEC

    MVLTASFAMILIASARBITRAREMVRAPVTZEGRENSESPARIAPOS

    SIDEOFFICIISSVISPRAEDICAREQVAMQVAMPLVRIMOSCVPIAMVSHO

    NOREANOBISINISTAMDOMVMCONLATOADAEMVLATIONEMIVLI

    ANIEXCITARINONCVNCTAMVRETIPSIZIDDINAEVXORIITEM

    LIBERISIVLIANOMAXIMOMAXIMINODIOGENIANOCIVITATEM

    ROMANAMSALVOIVREGENTISDARE·

EXEMPLVMEPISTVLAEIMPERATORVMANTONINIETCOMMODIAVGG

    ADVALLIVMMAXIMIANVM

LEGIMVSLIBELLVMPRINCIPISGENTIVMZEGRENSIVMANIMADVERTI

    MVSQQVALIFAVOREEPIDIQVADRATIPRAECESSORISTVIIVVETVRPRO

    INDEETILLIVSTESTIMONIOETIPSIVSMERITISETEXEMPLISQVAE {QV_AE}

    ALLEGATPERMOTIVXORIFILIISQEIVSCIVITATEMROMANAMSAL

    VOIVREGENTISDEDIMVSQVODINCOMMENTARIOSNOSTROSREFERRI

    POSSITEXPLORAQVAECVIIVSAETATISSITETSCRIBENOBIS

DESCRIPTVMETRECOGNITVMEXCOMMENTARIOCIVITATEROMANA

    DONATORVMDIVIAVG·ET·TI·CAESARISAVG·ETC·CAESARISETDIVICLAVDI

    ETNERONISETGALBAEETDIVORVMAVGGVESPASIANIETTITIETCAESARIS

    DOMITIANIETDIVORVMAVGGNERAEETTRAIIANIPARTHICIETTRAIIANI

    HADRIANIETHADRIANIANTONINIPIIETVERI·GERMANICIMEDICI

    PARTHICIMAXIMIET·IMP·CAESARIS·M·AVRELIANTONINIAVG·GERMA {GERM_A}

    NICISARMATICIETIMP·CAESARIS·L·AVRELICOMMODIAVG·GERMANICISAR

    MATICIQVEMPROTVLITASCLEPIODOTVSLIB·IDQVODI·S·EST

IMP·CAESARE·L·AVRELIOCOMMODOAVGETMPLAVTIOQVINTILLO·COS

    PR·NON·IVL·ROMAE

FAGGVRAVXORIVLIANIPRINCIPISGENTISZEGRENSIVMANNISXXII

    IVLIANA·ANNISVIIIMAXIMA·ANNISIII·IVLIANVS·ANNISIII·DIOGENIA

    NVSANNISIILIBERIIVLIANI·S·S

ROG·AVRELIIVLIANIPRINCIPISZEGRENSIVMPERLIBELLVMSVFFRA

    GANTEVALLIOMAXIMIANOPEREPISTVLAMHISCIVITATEMROMANAMDE

    DIMVSSALVOIVREGENTISSINEDIMINVTIONETRIBVTORVMETVECTAGALI

    VMPOPVLIETFISCI

    ACTVMEODEMDIE·IBI·ISDEMCOS

    ASCLEPIODOTVSLIB·RECOGNOVI

                                                                    SIGNAVERVNT

                        M·CAVLVS·M·F·POB·SQVILLA·GAELICANVS

                        MACILIVS·M·FGALGLABRIO

                        T·SEXTIVS·T·F·VOL·LATERANVS

                        C·SEPTIMIVS·C·F·QVISEVERVS

                        P·IVLIVS·C·F·SER·SCAPVLATERTVLIVS

                        T·VARIVS·T·FCLA·CLEMENS

                        M·BASSAEVSM·F·STEL·RVFVS

                        P·TARVTTIENVS·P·F·POB·PATERNVS

                        S, E, X, ---------------- S, --------------------- N, I, S,

                        QCERVIDIVS·QFARN·SCAEVOLA

                        QLARCIVSQ·F·QVI·EVRIPIANVS

                        T·FL·T·F·PAL·PISO


Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni|ni et Veri Augustorum ad Coiiedium Maximum: | Liibellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus, et | quamquam ciuitas Romana non nisi maximis meritis pro|

5uocata in genti a principali gentilibus istis dari solita sit, | tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium | suorum, et nostris rebus prom(p)to obsequio fidissimum, nec | multas familias arbitraremur aput Zegrenses paria pos|si de officiis suis praedicare quamquam plurimos cupiamus ho|

10nore a nobis in istam domum conlato ad aemulationem Iuli|ani excitari, non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori, item | liberis Iuliano, Maximo, Maximino, Diogeniano, ciuitatem | Romanam salvo iure gentis dare. |

Exemplum epistulae Imperatorum Antonini et Commodi Augg(ustorum) |

15 ad Vallium Maximianum: | Legimus libellum principis gentium Zegrensium animadverti|musq(ue) quali favore Epidi Quadrati praecessoris tui iuvetur pro|inde et illius testimonio et ipsius meritis et exemplis quae | allegat permoti uxori filiisq(ue) eius ciuitatem Romanam sal|

20vo iure gentis dedimus; quod in commentarios nostros referri | possit, explora quae cuiius aetatis sit et scribe nobis. |

Descriptum et recognitum ex commentario ciuitate Romana | donatorum Divi Aug(usti) et Ti(berii) Caesaris Aug(usti) et C. Caesaris et Divi Claudi | et Neronis et Galbae et Divorum Augg(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris |

25 Domitiani et Divorum Augg(ustorum) Ner<v>ae et Traiiani Parthici et Traiiani | Hadriani et Hadriani Antonini Pii et Veri Germanici Medici | Parthici maximi et Imp(eratoris) Caesaris M. Aureli Antonini Aug(usti) Germa|nici Sarmatici et Imp(eratoris) Caesaris L.Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar|matici, quem protulit Asclepiodotus lib(ibertis). Id quod i(infra) s(criptum) est. |

30Imp(peratore) Caesare L.Aurelio Commodo Aug(usto) et M.Plautio Quintillo co(n)s(ulibus), | pr(idie) non(as) Iul(ias), Romae. {= 6. Juli 177} |

Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensium annis XXII, | Iuliana annis VIII, Maxima annis III, Iulianus annis III, Diogenia|nus annis II, liberi Iuliani s(upra) s(sripti).|

35Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensium per libellum, suffra|gante Vallio Maximiano per epistulam, his ciuitatem Romanam de|dimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vectagali|um populi et fisci. |

Actum eodem die, ibi, isdem co(n)s(ulibus). |

40Asclepiodotus lib(ibertus) recognovi. |

Signauerunt: | M.Cav[i]us M. f(ilius) Pob(lilia tribu) Squilla Gaelicanus; | M'.Acilius M. f(ilius) Gal(eria tribu) Glabrio; | T.Sextius T. f(ilius) Vol(tinia tribu) Lateranus; |

45 C.Septimius C. f(ilius) Qui(irina tribu) Seuerus; | P.Iulius C. f(ilius) Ser(gia tribu) Scapula Tertulius; | T.Varius T. f(ilius) Cla(audia tribu) Clemens; | M.Bassaeus M. f(ilius) Stel(atina tribu) Rufus | P.Taruttienus P. f(ilius) Pob(lilia tribu) Paternus; |

50 (extus) [Tigidiu] [... f(ilius) ...(... tribu) Peren] (?); | Q.Cervidius Q. f(ilius) Arn(inesi tribu) Scaeuola; | Q.Larcius Q. f(ilius) Qui(rina tribu) Euripianus; | T.Fl(avius) T. f(ilius) Pal(atina tribu) Piso.


Antoninus et Verus ad Coiedium Maximum = Februar 169: Coiedius Maximus, procurator provinciae Mauretaniae 168-169;

Consulares:

 •                     M.Gavius Galicanus, cos. 150;
 •                     M'.Acilius Glabrio, cos. 152;
 •                     T.Sextius Lateranus, cos 154;
 •                     C.Septimius Severus, cos 158 (?);
 •                     P.Iulius Scapula Terullus, cos. 161, 168

Equestri:

 •                    T.Varius Clemens, ab epistulis [CIL III 2809];
 •                    M.Bassaeus Rufus, praefectus praetorio Februar 169-177 [172 solus];
 •                    P.Taru(n)ttienus Paternus, praefectus praetorio 179-180, ab epistulis latinis bis 174;
 •                    Sex. Tigidius Perennis, praefectus praetorio 180-185;

Consiliarii:

 •                   Q.Cervidius Scaevola, iurisconsultus, praefectus vigilum 175;
 •                   Q.Larcius Euripianus, procurator a rationibus, Praeses (?  182);
 •                   T.Flavius Piso, praefectus annonae 179.