,
,
: 202211 .
: ,
19.79
: []ΡΑ ΚΑΙ Μ. ΑΥΡ. ΑΝ. ΚΑΙ Θ. ϹΒ. Ν. ΤϹΛΑΥΤΙΛ. ; : ΘΟΥ (Howgego 188, 536).
: ϹΤΡΑΤΟΝΙΚΟΝ ΠΙ ΤΩΝ ΠΕΡ. ΤΒ. ΚΑ. ΔΙΟΝΥϹΙΟΥ , , , , ; .
:
Sear GIC 2713 (VF £100);
SNG München 423;
BMC 18. 158. 65;
:
: EF
Gorny & Mosch  Auction 175, Lot 176 (9 Mar 2009).
Estimate: 1600 EUR ($2161). Price realized (do not include buyers fees): 1500 EUR ($2026  9 Mar 2009).
AAA+
.