,
: 460440 . . .*
8.73
: ΣΕΛΙΝΟΙΤΟΝ , , , , .
: ΗΥΨΑΣ , , , , ; ; , .
:
BMC 34;
Seer (Greece) 908 p. 95 (VF £900);
Rizzo pl. XXXI, 16 ( );
H. Lloyd NC 1925, pl. XII, 25 ( );
SNG Spencer-Churchill 49 ( );
Kraay-Hirmer pl. 67, 187 ( );
SNG Lloyd 1252 ( );
Boehringer SNR 76, p. 10, 45 ( );
:
: good EF
*  : . 440 . .. (Numismatica Ars Classica); . 460440 . .. (CNG).
BMC.
Ex Naville-Ars Classica 16, 1933, 637; M&M 54, 1978, 108 and Leu 25, 1980, 63 sales.
, -.
Numismatica Ars Classica NAC AG  Auction 48 Lot 40 (21 Oct 2008).
Estimation: 20000 CHF ($17322). Price realized: 50000 CHF ($43305  21 Oct 2008).
AAA+
.
Numismatica Ars Classica (http://www.acsearch.info/record.html?id=7484) (2008 .):

, , , , , , . , III , , , . , , . , , , , . , . , ,  , , . (Albert Hugh Lloyd) , 1935 ., , , . , , , , . , , , .