,
: 6162 .
14.57
: ΝΕΡΩΝΟΣ ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ , , , .
: , , .
:
RPC 4182;
:
110 .
Price $121.50 (Nov 2005). SOLD.
AAA+
.