VI (144142 . . .)
,
: 143142 . . .*
16.75
31
12 .
: VI .
: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ , ; ΤΡΥ, ΣΤΑ ; ΟΡ ( ); , .
:
SNG Spaer 1763;
SMA 245;
:
: good VF
*  : 170 . .
Ex Classical Numismatic Group 43 (24 September 1997), Lot 711.
Classical Numismatic Group, Inc.  The Coin Shop, Lot 769431.
SOLD $795 (Mar 2007).
AAA+
.