,
: 16 . . .
: , ( )
13.75
: ΚΑΙΣΑΡΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥ , , .
: ΒΛ
: ΙΟΥΛΙΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΟΔΙΚΕΩΝ ΣΕ , , , .
: Α
: Φ
:
RPC 4381 (3 .: , , );
Prieur 1101;
:
: VF / EF
.
Gemini, LLC  Auction III, Lot 339 (9 Jan 2007).
Estimate: $3500. Price realized: $3500.
AAA+
.
Gemini (2007 .):

. RPC, . 634: , .