XII (8784 . . .)
AE 23,
: 8784 . . .
6.95
23
: XII .
: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΦΙΛΟΠΑΤΟΡΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ , , .
: .
:
SNG Spaer 2881;
Newell, LSM 135;
:
: EF
Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 151, Lot 106. Estimate $200. Sold for $990 (Apr 2007).
AAA+
.