VI (144142 . . .)
AE 23 (),
: 144142 . . .
8.81
23
: VI .
: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ; ΣΤΑ.
:
SNG Spaer 17723;
:
: good VF
Ex Freeman & Sear 7 (22 February 2002), lot 182.
Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 141, Lot 81. Estimate $100. Sold for $117 (Apr 2007).
AAA+
.