IV (175164 . . .)
,
: 168164 . . .
: -
17.03
30
: IV , ΑΒ.
: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ , ; .
: .
:
. SNG Spaer 1154;
:
: good VF
Classical Numismatic Group, Inc. Electronic Auction 161, Lot 99. Estimate $300. Sold for $990 (June 2007).
AAA+
.